Toelichting op de 5 Elementen

 

 

De elementen vuur, water, aarde en vuur zijn volgens de griekse filosofen de elementen waarmee alles is opgebouwd. Deze elementen zijn duidelijk te beschrijven en te benoemen.

 

Het werken met de elementen geeft mij veel in het leven. Het is in het hier en nu én praktisch. In het werken hiermee merk dat er voor ieder een favoriet element is. De uitdrukking "in m'n element zijn" is hier bijzonder toepasselijk.

 

Het vijfde element, quintessence, betekend "het vijfde". Het wordt ook wel "het ongrijpbare" genoemd is dat wat de andere elementen samenbind.

Een vraag die ik vaak stel is "wat is voor jouw het 5e element, wat maakt voor jou dat het écht samenwerkt?" Dat antwoord is voor ieder anders. Daarmee bezig zijn geeft verwondering hoe schitterend de natuur en het leven is.

 

 

De Dikke van Dale omschrijft het als volgt:

Kwint’essens (quintessens) <Lat. quinta essentia, de 5e substantie, t.w. naast de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. 1. (veroud.) ether, fijne substantie boven de atmosfeer, en die de lichamen doortrekt; bij de alchemisten het beginsel dat van andere metalen goud kan maken; Magister Alcofribas, abstractor van de quintessens(pseudoniem van Rabelais) -2 de zuiverste belichaming van een eigenschap, het fijnste of wezenlijkste van iets; -3 de ware inhoud (van iets) in de minst omvangrijke vorm: de kwintessens is gauw verteld; -(in vervaagde bet.) het voornaamste, de hoofdzaak.

 

 

De 5 Elementen

 

 

 

Vuur

Water

Aarde

Lucht

Quintessence

 

 

 

  

copyright ©  De 5 Elementen.nl  2010 - 2011

 

terug naar homepage

            

              terug naar homepage